Viewing Room Main Site

Nye malerier

Håkon Bleken

April 9 – May 3, 2015

Press Release

Galleri Brandstrup har gleden av å invitere til utstillingen «Nye malerier» med Håkon Bleken. Bleken viser oljemalerier som er produsert mellom 2014 og 2015, en serie ekspressive malerier som beveger seg mellom landskap og portrett. 

Ved kontinuerlig å utsette seg selv og sin kunst for hverdagens konflikter har Bleken gjennom et langt kunstnerliv unngått å stivne i fastlagte mønstre. Livets alvor kontrasteres gjerne av gleden over de kunstneriske utfordringer, og hans verker har etter hvert blitt både fargesterke og ekspressive, der penselføringen er utvungen og frisk. 

I «Nye malerier» ser vi det ekspressive strøkets møte med den kubistiske collagen, som har vært en stor del av Blekens senere kunstnerskap. Bleken jobber ofte i dialog med historiske kulturuttrykk, bøker, billedkunst og mytologi, og med collagen anvender han forskjellige avisutklipp som legges på lerretet før oljen påføres. 

Landskapet i Blekens bilder framstår som en form for tavle der menneskene risser inn sine spor, og i denne utstillingen som så ofte før er avisutklippene varierende. Det er reklamer for biler eller annonserer for kinofilmer, men innimellom kan en finne reportasjer og artikler der verden trenger seg på og realiteten inntreffer. De forteller om et mylder av beretninger og inntrykk, som flettes sammen med Blekens egen fortelling. 

I utstillingen «Nye malerier» er Blekens portretter grunnet på en avveksling mellom observasjon og refleksjon. I selvportrettene knytter kunstneren seg til en arv der kunstnere ikke iscenesetter seg selv som helter og genier, men blottstiller sin svakhet. En tydelig referanse i Blekens selvportretter bringer tankene mot de sårbare bildene Munch malte av seg selv mot slutten av livet.

I verkene kan en også observere en tendens i Blekens sene arbeider, i et spenningsfelt mellom hans vilje til å formulere sterke bilder med intenst følelsesinnhold, med en form som er forankret i klassisk malerkunst. Slik viser hans nye verk rå energi og dynamikk, som oppleves som vitale og friske. 

Det er om lag 20 verk som vi ser frem til å vise i galleriet, som vil ta utgangspunkt i Blekens eksperimentelle utvikling av portrett- og landskapsmaleri.